Anderstalig en borstkanker

Stichting Mammarosa geeft voorlichting over borstkanker voor anderstalige en laaggeletterden vrouwen. In Nederland kunnen 800.000 vrouwen slecht, of helemaal niet lezen. Daarom heeft de Stichting circa 50 voorlichtingsfilmpjes ontwikkeld die beschikbaar zijn met geluid en tekst in 12 talen. De filmpjes kunnen worden gebruikt door voorlichters, mammacare-verpleegkundigen, huisartsen, specialisten en anderen om anderstalige en laaggeletterde vrouwen voorlichting te geven. De filmpjes zijn beschikbaar via de website www.mammarosa.nl