mijn checklist ()

Borstkanker

Erfelijkheid

Borstreconstructie

Meer bronnen

Tips behoud eigen regiebereid je voor door jouw eigen checklist te maken

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Borstkankervereniging Nederland (BVN). Met het gebruiken van de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld in samenwerking met patiënten en medische professionals. BVN kan helaas niet garanderen dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Geef eventuele onjuistheden door via info@borstkanker.nl

Voor zover wettelijk toegestaan sluit BVN, waaronder mede verstaan haar werknemers en vrijwilligers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website of een andere aan de website gekoppelde site. BVN zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

De medische informatie op de website is in geen geval vervanging voor het contact met een arts en/of medisch specialist. Heb je een medische vraag, stel deze dan altijd (ook) aan je behandelend arts.

Door jou verstrekte informatie en materiaal

Je hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten  op onze website om gebruik te kunnen maken van de checklist functionaliteit. Deze kun je ook anoniem gebruiken. Mocht je ervoor kiezen om jouw eigen checklist wél te koppelen aan je e-mailadres, dan zal jouw e-mailadres niet worden gebruikt voor welk ander doeleinde dan ook. Niet door BVN en niet door andere partijen. Het e-mailadres dat jij invult wordt gecodeerd opgeslagen en kan ook door de beheerders van de website niet bekeken worden.

Door medisch deskundigen verstrekte informatie

Eventuele uitspraken van (medische) deskundigen hoeven niet overeen te komen met die van BVN. BVN is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. De redactie van de website zal het verstrekken van foutieve, niet actuele of onvolledige informatie door (medische)deskundigen zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van BVN, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Je mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dien je de volgende copyrightvermelding in alle kopieën op te nemen: Copyright (copyrightteken opnemen) Borstkankervereniging Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

  1. een (kopie) van (een gedeelte van) de website te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  2. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Privacyverklaring

BVN respecteert de privacy van elke gebruiker en zal alle informatie vertrouwelijk behandelen. BVN volgt hierbij de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). BVN draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Als formulieren op deze site  om vrijwillige contactinformatie van gebruikers vragen, gebruiken wij deze gegevens om jou aanvraag van informatie, deelname, aan- of afmelding te registreren en te verwerken. BVN zal je gegevens verder niet gebruiken en niet aan derden verstrekken (lees verkocht, verhuurd of weggegeven) zonder uw voorafgaande toestemming.

Web-bezoek en zoekopdrachten

Wanneer je onze website bezoekt en/of zoekt op onze site dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen bijgehouden door middel van logfiles en cookies. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses op geaggregeerd niveau gebruikt. Wij herleiden deze gegevens dus niet tot een persoon. Deze gegevens gebruiken wij om de prestaties van onze website en inspanningen te verbeteren.

Webanalyse

BVN kan gebruik maken van een webanalyse-service die wordt aangeboden door een externe partij. Deze service maakt gebruik van cookies om BVN te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jou gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door de externe partij opgeslagen op servers. Deze gebruikt deze informatie om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door de webanalyse-service op de wijze en voor

Contactformulieren en e-mail

Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van je bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van je bericht. Je bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende enkele jaren kan worden bewaard.

Reclame

BVN plaatst op de website geen advertenties. Banners of logo's worden niet geplaatst, met als enige uitzondering soms die van van subsidiegever Stichting Pink Ribbon.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat BVN verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Tenslotte

Borstkankervereniging Nederland kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. Borstkankervereniging Nederland zal de leden via de website, B en de nieuwsbrief hierover informeren.

Als je vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid BVN kun je contact opnemen via info@borstkanker.nl

 

   printen

Jouw toegevoegde vragen om te bespreken

uw antwoord

Aantekening toevoegen:verwijder

Jouw besproken vragen

uw antwoord

Aantekening toevoegen:verwijder

Tips en uitleg om de checklists optimaal te gebruiken

Pink Ribbon