Meer ondersteuning

Na de diagnose borstkanker word je meteen ook geconfronteerd met de wereld van zorg en welzijn. Je krijgt te maken met ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, hulpverleners zoals psychologen en fysiotherapeuten, maar ook met hulpmiddelen als speciale bh’s, borstprotheses en pruiken. Om je op weg te helpen in deze wereld kun je ook gebruik maken van de Verwijsgids kanker en Mijn OOK. In de Verwijsgids kanker vind je adressen van zorgverleners die ondersteunende behandeling bij (borst)kanker bieden. Mijn OOK wijzer geeft informatie en advies op maat over wat belangrijk is om te leven met (of na) kanker.

Ook de onderstaande initiatieven van BVN zijn er om je te helpen bij het vinden van informatie of het maken van keuzes:

  • Betrouwbare informatie geeft grip. Op www.borstkanker.nl vind je o.a. veel informatie over behandelingen, bijwerkingen, late gevolgen en nazorg.
  • Stel je vraag aan een ervaringsdeskundige.
  • Welke behandeling die je arts voorstelt past het beste bij jou? Aan welke (nazorg)ondersteuning heb jij behoefte? Probeer momenten te vinden om stil te staan bij wat voor jou belangrijk is. En bij je zorgen, wensen en vragen. Praat daarover met je zorgverleners en naasten. BVN biedt een overzicht van keuzehulpen, zelfhulpprogramma's, apps en andere online ondersteuning die je hierbij in verschillende fasen kunnen helpen. Bekijk per categorie welke online ondersteuning er is en lees daarover de evaluatie van BVN.
  • Kies een ziekenhuis op basis van wat jij belangrijk vindt via de Monitor Borstkankerzorg of kijk hoe jouw ziekenhuis daar scoort op bepaalde criteria.
  • In de meerjarenstrategie staat welke strategie BVN de komende jaren gaat volgen op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Onder de naam ‘B-focus’ lichten we de vijf thema’s toe waarbinnen we de komende jaren verbeteringen willen bereiken. 
  • Bezoek (informatie)bijeenkomsten of activiteiten speciaal voor mensen die te maken hebben (gehad) met borstkanker of erfelijk belast zijn.

Omdat wij vinden dat goede informatie en steun voor iedereen beschikbaar moet zijn, zijn onze producten en diensten voor iedereen toegankelijk. Maar zonder financiële steun kunnen wij ons werk niet doen. Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Graag! We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!

 

Rake Vragen, ook voor zorgverleners

Rake Vragen zijn bedoeld om het gesprek tussen zorgverlener en patiënt te ondersteunen. Bij samen beslissen wikken en wegen de patiënt en de professional over de verschillende behandelopties. Daarbij worden de opties tegen elkaar afgewogen vanuit verschillende perspectieven: medische mogelijkheden en kwaliteit van leven. De zorgverlener begeleid de patiënt in dit proces dat uitmond in een voor deze patiënt meest passende keuze voor een behandeling. Daarvoor moet de zorgverlener zich een beeld kunnen vormen van de mens achter de tumor. Wat is dat voor een persoon, wat is zijn of haar leefsituatie en wat is voor hem of haar belangrijk in het leven? Rake vragen helpen daarbij:

Diverse mensen hebben tot nu toe hun bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Rake Vragen: vrijwilligers van BVN tijdens een workshop over Samen Beslissen, leden van de expertgroep Eigen regie en Samen Beslissen van BVN, deelnemers aan een training voor verpleegkundigen van BVN/IKNL/Vestalia, Ina Speelman van Mammarosa Amsterdam en leden van het projectteam ‘Implementatie Time Out en Gedeelde Besluitvorming’.